НОВИНИ
УНІВЕРСИТЕТУ

 

19 квітня 2019 року в стінах Національного університету “Одеська юридична академія” відбулася важлива подія для студентської науки, а саме: Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, де молоді науковці з різних

куточків України ділилися своїми ідеями, тим самим розвивали власний науковий потенціал і примножували надбання юридичної думки нашої країни.

Загалом у конкурсі брали участь 184 студенти зі спеціальності “Право” та 47 студентів зі спеціальності “Міжнародне право”.

Організація такого масштабного конкурсу була серйозним завданням, яке неможливо було вирішити без сприяння президента університету, академіка Сергія Васильовича Ківалова, який усіляко підтримує розвиток науки серед молоді. Загальне керівництво під час підготовки та проведення конкурсу здійснювали проректор з наукової роботи, професор Ульянова Галина Олексіївна, науково-дослідна частина та в.о. декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Дикий Олег Вікторович. Варто відзначити, що СНТ НУОЮА теж не залишилося осторонь і виконало колосальний обсяг роботи. Зокрема, силами студентського наукового товариства було проведено систематизацію поданих робіт, забезпечено сприяння в комунікації з учасниками та членами конкурсної комісії.

У березні - квітні 2019 року було проведено 1-й етап 2-го туру конкурсу - рецензування робіт членами галузевої конкурсної комісії, головою якої є проректор з наукової роботи, професор Ульянова Галина Олексіївна, її заступником - в. о. декана факультету кібербезпеки та інформаційних технологій Дикий Олег Вікторович, секретарем - молодший науковий співробітник науково-дослідної частини Батан Юрій Дмитрович. У рецензуванні взяли участь близько 50 кандидатів та докторів юридичних наук з усієї України.

За підсумками 1-го етапу 2-го туру було відібрано до участі в підсумковій науково-практичній конференції понад 60 студентів із 23 вишів: Академії Державної пенітенціарної служби України, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Житомирського національного агроекологічного університету, Запорізького національного технічного університету, Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Київського національного торговельно-економічного університету, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського, Львівського національного університету імені Івана Франка, Львівського торгово-економічного університету, Львівського державного університету внутрішніх справ, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, Національного університету “Києво-Могилянська академія”, Національного університету біоресурсів і природокористування, Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Одеського національного морського університету, Сумського державного університету, Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Університету Державної фіскальної служби України, Херсонського державного університету, Харківського національного університету імені Василя Каразіна, Харківського національного університету внутрішніх справ.

У день проведення 2-го етапу 2-го туру конкурсу всі учасники успішно виступили у своїх секціях, показавши членам галузевої конкурсної комісії свою прекрасну підготовку. Критеріями оцінювання доповідей на підсумковій конференції були: якість усного висвітлення наукових і практичних положень дослідження, структурованість доповіді, доступність викладу матеріалу, ораторське мистецтво, якість відповідей на запитання та репліки членів галузевої конкурсної комісії, учасників та інших слухачів, якість презентації або іншої візуалізації доповіді, дотримання учасником регламенту доповіді (5-6 хвилин), запитань і реплік (до 30 секунд) і відповідей на питання (до 1 хвилини), активність участі в обговореннях.

За результатами доповідей комісія обрала найбільш гідних молодих вчених, на яких очікувало нагородження. Під час церемонії закриття конкурсу проректор з наукової роботи, професор Ульянова Галина Олексіївна виступила з завершальним словом, де зазначила, що особливу увагу було приділено перевірці робіт на плагіат, адже використання виключно своїх ідей у ході таких конкурсів - це і є наукова діяльність, яка розвиває юридичну думку України. Спонсором цього конкурсу виступила юридична компанія LEGRANT, її керуючий партнер Тетяна Тітаренко зазначила, що для неї велика честь бути присутньою у ролі члена галузевої комісії на подібному конкурсі, та підкреслила, що подібні заходи дуже важливі для підготовки майбутніх фахівців. Після заключних промов відбулась церемонія нагородження переможців Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, кількість яких перевищила 50 осіб, й ось ті студенти, які посіли почесні перші місця зі спеціальності “Право”:

Дем’янченко Анастасія Сергіївна – студентка 3 курсу факультету правничих наук Національного університету "Києво-Могилянська академія";

Процько Максим Ігорович – студент 2 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Науковий керівник – к.ю.н., доцент кафедри приватного права Федосєєва Тетяна Романівна. Тема: «Актуальні аспекти захисту прав споживачів на пасажирському залізничному транспорті».

Негара Олена Віталіївна – студентка 3 курсу судово-адміністративного факультету НУ «Одеська юридична академія». Науковий керівник – к.ю.н., доцент кафедри адміністративного та фінансового права Хамходера Олег Петрович. Тема: «Розумні строки при захисті публічних прав».

Трушкіна Анна Дмитрівна – студентка 2 курсу факультету міжнародно-правових відносин НУ «Одеська юридична академія». Науковий керівник – к.ю.н., доцент кафедри конституційного права Віткова Валентина Сергіївна. Тема: «Право на евтаназію: конституційно-правовий аспект».

Зіверт Марія Ігорівна – студентка 3 курсу міжнародно-правового факультету Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. Науковий керівник – к.ю.н., доцент кафедри конституційного права України Речицький Всеволод Володимирович. Тема: «Конституційна ідентичність в сфері гарантії прав і свобод».

Коломоєць Карина Сергіївна – студентка 3 курсу юридичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Науковий керівник – к.ю.н., доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Гужва Антон Миколайович. Тема: «Інститут емфітевзису за римським правом, цивільним правом України та Квебеку: порівняльно-правовий аспект».

Гуменюк Аліна Сергіївна – студентка 4 курсу факультету прокуратури та слідства (кримінальна юстиція) НУ «Одеська юридична академія». Науковий керівник – к.ю.н., старший викладач кафедри кримінального процесу Малахова Ольга Валентинівна. Тема: «Концепції допустимості доказів у кримінальному процесі».

Ковалевич Ігор Ігорович – студент 1 курсу магістратури факультету цивільної та господарської юстиції НУ «Одеська юридична академія». Науковий керівник – к.ю.н., доцент кафедри господарського права і процесу Згама Антоніна Олександрівна. Тема: «Правове регулювання криптовалюти».

Подоляка Тетяна Олегівна – студентка 3 курсу факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія». Науковий керівник – к.ю.н., доцент кафедри загальнотеоретичного правознавства та публічного права Венгер Володимир Миколайович. Тема: «Право на соціальний захист у рішеннях Конституційного Суду України».

Зі спеціальності “Міжнародне право”:

Трушкіна Анна Дмитрівна – студентка 2 курсу факультету міжнародно-правових відносин Національного університету «Одеська юридична академія». Науковий керівник – молодший науковий співробітник науково-дослідної частини Батан Юрій Дмитрович. Тема: «Діяльність адвоката в ЄСПЛ як запобіжник порушенням прав людини».

Бенько Анастасія Віталіївна – студентка 3 курсу навчально-наукового інституту права Сумського державного університету. Науковий керівник – к.ю.н., завідувач кафедри міжнародного, європейського права та цивільно-правових дисциплін Завгородня Владислава Миколаївна. Тема: «Правове регулювання використання сервісних тварин: порівняльно-правовий аналіз».

Переможців було нагороджено почесними грамотами та подарунковими книгами, а також на особливу увагу заслуговує грошовий приз від спонсорів конкурсу - юридичної компанії LEGRANT. Після закінчення церемонії учасники конкурсу, організатори та члени галузевої конкурсної комісії зробили пам’ятне фото.