РЕКТОРАТ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

 

Сергій Васильович КІВАЛОВ
Президент Національного університету "Одеська юридична академія"
академік НАПрН України, академік НАПН України
доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України
 
Віктор Євстафійович ЗАГОРОДНІЙ
ректор Національного університету "Одеська юридична академія"
кандидат юридичних наук, доцент
 
Валентин Андрійович ФЕДОРОВ
Голова Апарату президента
кандидат юридичних наук, доцент
Почесний член Союзу юристів України
 
Мінас Рамзесович АРАКЕЛЯН
проректор з навчальної роботи
кандидат юридичних наук, професор
Заслужений юрист України
 
Галина Олексіївна УЛЬЯНОВА
проректор з наукової роботи
доктор юридичних наук, професор
 
Володимир Васильович ЗАВАЛЬНЮК
проректор з навчально-методичної та виховної роботи
кандидат юридичних наук, професор
 
В’ячеслав Олексійович ТУЛЯКОВ
проректор з міжнародних зв'язків
доктор юридичних наук, професор
член-кореспондент НАПрН України
Заслужений діяч науки і техніки України
 
Микола Федорович КРИКЛИВИЙ
проректор з адміністративно-господарської роботи
Заслужений працівник освіти України
 
Cергій Вікторович СТАРОДУБОВ
проректор
кандидат юридичних наук